Sunday 22 January 2023

Maksud "Madani"

MADANI nisbah kepada Madinah. Ia bermaksud manusia yang beragama meletakkan pertimbangan syurga dan neraka dalam apa sahaja aktiviti kehidupan. Kemajuan negara Madinah pimpinan Rasulullah saw menjadi panduan bernegara insan dan masyarakat madani. Kestabilan bermasyarakat meskipun pelbagai agama dan bangsa di Madinah menjadi pedoman terbaik mengurus kemajmukan warganegara.

Dr Khairuddin Takiri
Jumaat 20.1.2023

No comments:

Post a Comment