Tuesday 14 February 2017

*Siri Menjelaskan Kekeliruan Umat Yang Dikelirukan* (1) KEINDAHAN ISLAM

Lajnah Penerangan
Dewan Ulamak PAS Pusat

*Siri Menjelaskan Kekeliruan Umat Yang Dikelirukan* (1)

oleh
Dr Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri

*Islam itu indah. Namun keindahan Islam terpadam apabila ia dilaksanakan sebahagian dan ditinggalkan sebahagian.*

Islam mesti dilaksanakan secara lengkap merangkumi semua hukum-hakamnya bermula dengan:

1. *Hukum-hakam Ibadahnya* seperti solat, puasa, zakat dan haji

2. *Hukum-Hakam kekeluargaan* melibatkan perkahwinan, perceraian dan hak-hak kekeluargaan.

3. *Hukum-Hakam Kemasyarakatan* melibatkan kejiranan

4. *Hukum-hakam Ekonomi* melibatkan perniagaan, pertanian, penternakan, undang-undang kontrak seperti jual beli, sewa menyewa, upah, undang-undang perbankan dan pengurusan kewangan dengan meninggalkan RIBA.

5. *Hukum-Hakam Pemerintahan, Politik dan Pentadbiran* melibatkan tatacara pemilihan pemerintah, dasar pentadbiran kementerian dan jabatan bagi mengelakkan rasuah dan ketirisan, pengurusan pendapatan melibatkan hasil mahsul negara seperti petroleum dan kaedah perbelanjaan negara, hubungan antarabangsa dan lain-lainnya.

6. *Hukum-Hakam Kehakiman* melibatkan pertikaian di kalangan manusia dan hukuman jenayah kepada para penjenayah yang merosakkan 5 asas kehidupan manusia iaitu *agama, jiwa, akal, maruah dan harta manusia* yang tergambar menerusi hukuman terhadap *jenayah bunuh, mencederakan, curi, rompak, zina, tuduhan zina, minum minuman memabukkan serta pelbagai lagi kesalahan jenayah dipanggil Takzir*, seterusnya prosedur Keterangan bagi mensabitkan kesalahan.

*Semua aspek inilah yang diperjuangkan oleh PAS secara tidak terpisah sejak 1951 sehingga sekarang*

Adapun RUU 355 adalah *salah satu daripada perjuangan ke arah menyempurnakan* Islam yang Syumul dan lengkap pada *aspek kadar hukuman terhadap kesalahan jenayah Syariah*.

*Ia bukan satu-satunya perjuangan PAS.*

Di saat umat *leka terhadap kewajipan menegakkan Syariat Allah melibatkan kesalahan jenayah* maka PAS hadir memperingatkan umat terhadap kelekaan ini.

Lalu ia diperkasakan menerusi cadangan pindaan kepada *Akta 355 (1984) Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah* yang melibatkan sebahagian besarnya Takzir dan beberapa kesalahan besar yang dipraktikkan di *Mahkamah Syariah Negeri-negeri* melibatkan orang Islam sahaja dengan cadangan:

1. Hukuman 3 tahun penjara ditingkatkan hingga tidak lebih 30 tahun

2. Hukuman 5 ribu ringgit denda ditingkatkan kepada tidak lebih 100 ribu ringgit denda

3. Hukuman 6 kali sebatan kepada tidak lebih 100 sebatan mengikut kaedah sebatan Syarie.

Pindaan ini membolehkan Enakmen di Negeri-negeri dipinda di DUN masing-masing untuk dipraktikkan di Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri.

Cadangan ini membolehkan kadar hukuman Takzir dipertingkatkan dan khususnya 3 kesalahan jenayah dapat dihukum selaras dengan kehendak al-Quran dan Hadis iaitu kesalahan *Minum Arak, Qazaf dan Zina,*

*Inilah perjuangan kami.*
Hanya golongan yang *berkepentingan dunia sahaja menolak dan menentangnya* dengan pelbagai alasan remeh yang dicipta. Itu adalah sunnah perjuangan.

Sekian
Selasa 14hb Februari 2017

http://www.facebook.com/drtakiri/

No comments:

Post a Comment