Thursday, 18 June 2015

Naik Taraf Saliran Untuk Tangani Banjir di Kuala Nerus

Saya telah bangkitkan soalan di Parlimen tentang rancangan yang akan dilaksanakan untuk membaik pulih dan menaik taraf sistem pengairan dan saliran di Kuala Nerus bagi mengelakkan banjir berlaku.
Jawapan bertarikh 11 jun 2015 oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menjelaskan bahawa menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah merancang Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Kuala Nerus dan peruntukan telah dipohon menerusi RMK 11.
Antaranya mengandungi
1. kerja-kerja ukur dan reka bentuk
2. kerja menaik taraf sungai
3. kerja membentengi sungai
4. membina sistem saliran utama
5. menaik taraf parit sedia ada.
6. lain-lain struktur seperti pembentung jalan dan jambatan
7. Tidal gate dan rumah pam
8. Kolam takungan

No comments:

Post a Comment