Sunday, 7 May 2017

Berfikir Sejenak (siri 01)*

*Berfikir Sejenak (siri 01)*

Negara Sejahtera yang mampu memberi kebahagiaan kepada seluruh rakyat mesti dibina atas asas Aqidah, Syariah dan Akhlak Islam.  Aqidah negara sejahtera tegak di atas asas keimanan kepada syurga dan neraka serta pertimbangan halal dan haram. Tiada polis terbaik yang boleh memantau perlakuan dan tindak tanduk pemimpin negara melainkan polis iman yang tegak atas keyakinan bahawa segalanya akan dihisab pula di alam kedua kehidupan iaitu Akhirat.

Dr Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri
Sabtu 6 hb Mei 2017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1567505283259496&substory_index=0&id=569086473101387

No comments:

Post a Comment