Monday, 23 January 2023

Mutiara SAHABAT: Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma, Ulamak Yang Menjadi Umara'

Mutiara SAHABAT
Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma, Ulamak Yang Menjadi Umara'

1. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, masyhur dengan panggilan Ibnu Abbas, dikenali sebagai tokoh ilmu Islam di bidang Fiqh dan Tafsir hasil doa Nabi (SAW) kepada beliau:

اللَّهمَّ فقِّهْه في الدِّينِ وعلِّمْه التَّأويلَ
"Ya Allah jadikan dia faqih (orang yang memahami dengan mendalam) perihal agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu takwil (Tafsir)". 
(Hadis Sahih, Syarah al-Tahawiyyah dan Dala'il al-Nubuwwah) 

2. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah dan meninggal pada usia 71 tahun. Beliau dilantik menjadi gabenor wilayah Basrah di Iraq pada zaman pemerintahan Khalifah Ali (RA). Justeru beliau bukan hanya seorang yang alim dalam agama tetapi juga seorang yang terlibat dengan politik pentadbiran. 

Dato' Dr Khairuddin Takiri
Isnin 23.1.2023

No comments:

Post a Comment