Sunday, 22 January 2023

Alim Ulamak Dalam Islam

Alim Ulamak Dalam Islam

Perkataan Ulamak adalah kata jamak bagi Alim. Ia merujuk kepada orang yang mempunyai ilmu dalam apa sahaja bidang. Namun, dalam penggunaan meluas dalam wacana Islam perkataan Alim dan Ulamak digunakan secara meluas merujuk kepada orang yang berilmu dalam pengajian Islam. Para Ulamak Islam dikategorikan pula berdasarkan kepakaran mereka kepada Fuqaha yang Alim di bidang hukum-hakam, Muhaddisun yang alim dibidang Hadis, Mufassirun yang alim di bidang Tafsir al-Quran, Usuliyyun yang pakar di bidang Usul Fiqh. 

Perkataan Faqih dan Fuqaha di dalam al-Quran dan al-Hadis merujuk kepada kefahaman yang mendalam berkaitan Islam namun penggunaan terkemudian menjadikannya istilah bagi Alim yang berkepakaran di bidang hukum-hakam Fiqh.

Dalam semua kepakaran ilmu Islam, asas dan kuncinya ialah kemahiran dalam bahasa Arab kerana ia kunci kepada ilmu Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Hadis yang datang dalam bahasa Arab.

Alim Ulamak bukan hanya pada ilmunya tetapi pada taqwanya dalam kehidupan seharian. Abdullah Ibnu Mas'ud (r.a) berkata :
ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية.
"Bukanlah ilmu kerana banyak meriwayatkan Hadis tetapi ilmu itu kerana ketakutannya".

Malik bin Anas pula berkata

إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب.
"Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan tetapi sebenar-benar ilmu adalah cahaya yang dicampakkan oleh Allah dalam hati".

Dr Khairuddin Takiri
18.1.2023

No comments:

Post a Comment