Friday 20 January 2023

Hukum Haji & Mengundi; Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Perlu Bersidang


Hukum Haji & Mengundi; Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Perlu Bersidang

1. Malaysia adalah negara Persekutuan dengan YDP Agong adalah ketua negaranya. Walak dan ketaatan rakyat ialah kepada YDP Agong mewakili semua Sultan dan Raja Melayu. Agama bagi negara pula ialah Islam malah sumpah YDP Agong juga ialah mesti memelihara Islam dalam negara. YDP Agong adalah Khalifah Malaysia dalam konteks sistem pemerintahan Islam yang perlu diberikan ketaatan dan walak. Menentang YDP Agong secara bersenjata adalah salah satu kesalahan jenayah Hudud dalam Islam iaitu pemberontakan dan dikenakan hukuman keras menurut undang-undang Malaysia.

2. Pilihanraya pula adalah untuk memilih siapa yang lebih baik untuk mengetuai kerajaan YDP Agong. Sesiapa pun yang terpilih mengetuai kerajaan maka dia terikat dengan perlembagaan Malaysia yang menetapkan Islam sebagai Agama Persekutuan. Sekiranya terlantik yang kurang kelebihannya di saat ada yang lebih berkemampuan sekalipun pemilihannya adalah sah menurut sistem politik Islam sebagaimana dibahas oleh Sarjana Politik Islam dalam Bab ( إمامة المفضول ) iaitu kepimpinan orang yang kurang kelebihannya.

3. Dalam situasi semasa ini, terlibat dalam pilihanraya memilih calon-calon yang nanti akan menjadi ketua kerajaan adalah Fardhu Kifayah, apabila telah dilaksanakn oleh sebahagian umat Islam maka gugurlah kewajipan daripada semua. Ia juga Sunnah Muakkadah kepada setiap individu orang Islam untuk turun mengundi dan bukan Fardhu Ain dengan makna wajib pada setiap individu muslim.

4. Kecuali dalam satu keadaan bahawa mengundi melibatkan pemilihan antara Islam dan kufur dengan maksud kekufuran akan menggantikan Islam yang akan memudaratkan Islam dan umat Islam maka barulah hukum Fardhu Ain mengundi jatuh kepada setiap individu muslim dalam sesebuah negara. Dan situasi itu tidak berlaku dalam konteks Malaysia semasa. Saya menyebut dalam konteks semasa kerana hukum Islam dibina atas situasi semasa bukan dalam konteks negara lain dan juga pada waktu yang lain.

5. Dalam kontek pilihanraya semasa pertembungan dan persaingan adalah antara 3 parti utama BN, PH dan PN yang semuanya diketuai oleh orang Islam. Maka pemilihan ialah antara mana yang lebih "aslah" atau "lebih baik" bagi melaksanakan amanah menguruskan kerajaan berdasarkan rekod berkerajaan dan manifesto semasa yang ada pada parti masing-masing.

6. Dari sini kita boleh menilai hukum mengerjakan Haji atau Umrah dengan meninggalkan tanggungjawab mengundi. Sekiranya Haji itu adalah Haji Fardhu yang datang pula gilirannya berpuluh tahun sekali menurut sistem penggiliran Tabung Haji maka kewajipan Haji mesti diutamakan berbanding pilihanraya yang Fardhu Kifayah dan Sunnah Muakkadah.

7. Adapun Haji dan Umrah yang sunat maka keduanya wajar dan boleh ditangguhkan pada waktu lain kerana tuntutan mengundi tidak berlaku saban tahun. Ia hadir 5 tahun sekali kecuali pilihanraya kecil. Di sini kaedah Fiqh "perkara yang sempit didahulukan berbanding perkara yang lapang masanya" diguna pakai.

8. Apapun hukum-hakam berkaitan mengundi  di saat pilihanraya perlu diteliti lebih halus oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kerana ia melibatkan masyarakat Islam yang besar agar tidak timbul kekeliruan hukum di kalangan masyarakat.

Dr Khairuddin Takiri
Sabtu 24.12.2022

No comments:

Post a Comment