Friday 10 February 2017

Maslahah dan Maqasid Syariah Bukan Dalil Memandulkan Hukum*

*Maslahah dan Maqasid Syariah Bukan Dalil Memandulkan Hukum*

"Maslahah" dan "Maqasid Syariah" adalah satu bidang ilmu yang halus dibahas oleh para Fuqaha. Kedua-duanya tidak boleh menjadi Dalil untuk membatalkan satu hukum yang sabit dengan Nas al-Quran dan al-Hadis. Ini adalah kaedah yang telah disepakati oleh Ulamak Islam sepanjang zaman.

Hari ini, dengan hujah "maslahah" yang diselewengkan dan dengan hujah "maqasid syariah" yang disalah ertikan, ada ilmuwan picisan yang menjadikannya HUJAH dan DALIL untuk memandulkan kewajipan menegakkan undang-undang jenayah Islam seperti mencuri dan merompak yang sabit dengan Nas al-Quran dan telah menjadi ijmak Ulamak. Ia dijadikan modal untuk tidak menyokong usaha menegakkan undang-undang jenayah Islam dalam negara.

Orang awam yang tidak memahami kaedah-kaedah hukum dalam Islam sangat mudah diperdayakan oleh mereka. Golongan liberal pula seronok dan gembira dengan hujah songsang sebegini.

Dr Khairuddin at-Takiri

http://www.facebook.com/drtakiri/

No comments:

Post a Comment