Sunday 19 February 2017

Hujah Atau Alasan dan Dalih?

Hujah Atau Alasan dan Dalih?

Mereka yang menolak pindaan Akta 355 Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 1965 setakat ini tidak memberikan hujah yang akademik. Lebih bersifat alasan berbanding hujah.

Mereka menyatakan RUU 355 tidak mengikut perlembagaan sedang RUU 355 bertujuan meminda kadar maksima hukuman yang ditetapkan Akta 355 pada pindaan 1984. Jika Akta 355 (1965) boleh dipinda kadar hukumannya pada 1984 kenapa tidak boleh dipinda pada 2017?

RUU 355 pada 2017 samalah seperti tindakan membawa RUU 355 pada 1984 bagi meminda kadar hukuman di Parlimen daripada tidak lebih 6 bulan penjara atau seribu ringgit denda kepada tidak lebih 3 tahun penjara, 5 ribu ringgit denda dan ditambah tidak lebih 6 kali sebatan.

Jika RUU 355 tidak ikut perlembagaan maka Akta 355 pindaan 1984 juga tak ikut perlembagaan. Kalau benar tak ikut perlembagaan maka Akta 355 sekarang perlu dimansuhkan bukannya dikekalkan. Mereka yang menentang patut bawa Usul ke Parlimen untuk mansuhkan Akta 355 kerana tidak berpelembagaan!!!

Sekian

Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali at-Takiri

http://www.facebook.com/drtakiri/

No comments:

Post a Comment