Wednesday 22 February 2017

Terus Bekerja Jangan Hiraukan Manusia

Saya terus menulis untuk dibaca oleh golongan berakal. Saya tidak peduli komen golongan yang bodoh.

Saya terus melakukan tugasan sebagai pendakwah dan ahli politik Islam dengan masa, jasad dan harta yang dikurniakan oleh Allah. Saya tidak peduli golongan yang mencerca.

Saya akan terus melakukan apa sahaja yang benar berdasarkan prinsip al-Quran dan al-Hadis. Saya tidak peduli golongan yang beremosi.

Dr Khairuddin at-Takiri

http://www.facebook.com/drtakiri/

No comments:

Post a Comment