Friday, 20 June 2014

MURTAD DAN ANCAMANNYA KEPADA UMAT ISLAM ~ siri 2 YB Ust Nasrudin Tantawi

MURTAD DAN ANCAMANNYA KEPADA UMAT ISLAM ~ siri 2

7. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11(1) telah memperuntukkan kepada setiap orang untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya. Inilah kebebasan yang dibenarkan dalam Islam. Adapun bagi mereka yang TELAH menganut ajaran Islam, ia tidak tertakluk kepada peruntukan ini. Maka, sangat tidak wajar apabila ada pihak yang berhujah kononnya Islam tidak memberi kebebasan kepada penganutnya untuk keluar dan menukar agama sedangkan perbuatan menukar agama (murtad) adalah merupakan satu jenayah yang besar mengikut ajaran Islam itu sendiri.

8. Orang Islam yang mahu menukar agama sudah semestinya tindakan mereka tertakluk kepada peraturan dan ketetapan ajaran Islam yang TIDAK membenarkan tindakan itu. Jika mereka terus melanggar  ketetapan dan peraturan tersebut maka mereka berdepan pula dengan hukuman yang telah diputuskan oleh ajaran Islam.

9. Justeru itu, tidak timbul isu "menghormati hak kebebasan beragama" bagi individu yang telah melanggar ajaran agamanya sendiri. Sebaliknya seseorang itu mesti patuh pada ketetapan ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya. Ini yang sering kali menjadi salah faham sesetengah masyarakat dan sering kali menjadi pertikaian terhadap makna kebebasan beragama yang ada di dalam ajaran Islam.

10. Peruntukan tersebut juga tidak memberi hak kepada seseorang itu untuk bertukar agama sebaliknya isu "pertukaran agama" mestilah tertakluk kepada ajaran agama itu sendiri. Enakmen Jenayah Syariah di beberapa negeri telah meletakkan ketetapan berkait isu ini, malah ianya dianggap selari dan tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan.

11. Justeru, isu murtad tidak seharusnya dijadikan pertikaian lagi. Ianya suatu perkara yang sudah mempunyai ketetapannya yang tersendiri seperti mana yang di ajarkan oleh agama Islam. Selain itu, gejala murtad seharusnya dirawat secara berkesan. Kaedah terbaik merawatnya adalah melalui usaha dakwah dan tarbiyah agar mereka kembali kepada perlaksanaan dan amalan cara hidup Islam yang benar.

12. Pada sama yang sama, usaha mesti dilakukan secara sepadu oleh semua pihak dengan bermula daripada pihak berkuasa atau kerajaan ( persekutuan dan negeri ) dengan segala program perlaksanaan Islam sebagai satu cara hidup yang betul sehinggalah ke peringkat mendaulatkan Syariat Islam dan penguatkuasaannya yang adil dan bijak. Ia kemudiannya disusuli dengan kawalan dan pencegahan terhadap ajaran sesat, maksiat dan mungkar yang sangat dipercayai mempunyai pengaruh besar dalam mengheret ummah terjebak dalam gejala murtad.

13. Sementara tindakan terancang dari mana - mana pihak yang melancarkan gerakan Riddah atau memurtadkan ummat Islam walau dengan apa cara sekalipun, adalah  WAJIB dibenteras habis - habisan oleh semua pihak seperti badan  politik, ngo, orang perorangan dan  termasuklah pihak berkuasa dengan mewujudkan undang - undang MURTAD dalam negara dan menguatkuasakannya.

Nasrudin Hassan
Timbalan Pengerusi 1
Lajnah Dakwah PAS Pusat.

No comments:

Post a Comment