Monday 7 October 2013

Hukum Korban Bagi Pihak Si Mati


Hukum Korban Bagi Pihak Si Mati

Berkorban bagi pihak si mati menjadi khilaf di kalangan ulamak.
Pendapat jumhur ulama mengharuskan dan pahalanya sampai kepada si mati. Dalilnya ialah hadis riwayat imam Abu Dawud, imam Tirmizi, imam Ahmad dan imam Baihaqi bahawa Ali r.a menyembelih bagi pihak nabi saw dua ekor kambing. Namun riwayat ini ditafsirkan oleh sebahagian ulamak dengan maksud nabi saw yang mewasiatkannya kepada Ali r.a.
Pendapat mazhab Syafie tidak boleh berkorban bagi pihak si mati melainkan apabila diwasiatkan atau dinazar oleh si mati.
Pendapat mazhab Maliki pula ialah makruh.
Ada ulamak memberikan pandangan agar seseorang itu berkorban bagi pihak dirinya dan bersedekah pahala kepada si mati. Ia diqiyaskan dengan bersedekah harta bagi pihak si mati yang sabit berdasarkan hadis sahih. Bersedekah pahala amalan seperti baca al-Quran  untuk si mati adalah pandangan  majoriti ulamak kecuali mazhab Syafie. Justeru diambil pandangan ini untuk membolehkan bersedekah pahala korban untuk si mati.

No comments:

Post a Comment