Saturday 28 January 2017

Peringatan Diri: Taqlid Mazhab Empat

*Peringatan Diri*

Setiap muslim yang tidak mencapai kemampuan ilmu untuk berijtihad dalam memahami fiqh al-Quran dan al-Hadis secara halus dan teliti perlu mengikut ijtihad mana-mana tokoh Ulama seperti Imam Mazhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali. Seterusnya setiap muslim berusaha memahami dalil-dalil hukum kadar kemampuan ilmu bagi melengkapkan amal.

Dr Khairuddin at-Takiri
Sabtu 28hb Januari 2017

https://www.facebook.com/drtakiri/
www.drtakiri.blogspot.com

No comments:

Post a Comment