Tuesday 17 May 2016

Hakisan Pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus

Dewan Rakyat Malaysia
Pertanyaan Lisan
Isnin 16 Mei 2016

SOALAN:

Ust Dato' Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan status dan perkembangan projek mencegah hakisan pantai di Kampung Tanjung Gelam, Mengabang Telipot, Kuala Nerus.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Projek kecemasan untuk mencegah hakisan pantai di Kampung Tanjung Gelam, Mengabang Telipot, Kuala Nerus telah dilaksanakan pada 25 Februari 2016. Struktur yang dibina di kawasan tersebut adalah struktur lapis lindung batu (rock revetment) di sepanjang 700 meter. 

Status terkini kemajuan projek tersebut adalah 50% dan dijangka siap pada 23 Jun 2016.

Sekian, terima kasih. 

www.drtakiri.blogspot.com

No comments:

Post a Comment