Wednesday 18 February 2015

Krtitikan Terhadap Sistem Belanjawan Menurut Sistem Kewangan Islam

Krtitikan Terhadap Sistem Belanjawan Menurut Sistem Kewangan Islam

1. Belanjawan adalah rancangan kemasukan pendapatan dan perbelanjaan untuk tahun mendatang. Sistem ini tidak wujud dalam sistem kewangan Islam kerana sistem kewangan Islam ialah  merancang perbelanjaan semasa berdasarkan kewangan semasa. Allah berfirman bermaksud "hendaklah berbelanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangannya dan sesiapa yang disempitkan rezkinya maka berbelanjalah menurut apa yang dikurniakan oleh Allah".

2. Dalam sistem belanjawan hari ini yang berasaskan anggaran pendapatan dan perbelanjaan kedepan berbangkit satu persoalan; adakah keutamaan diberikan kepada persoalan pendapatan atau perbelanjaan? Dengan kata lain adakah perancangan Belanjawan dilakukan berdasarkan saiz anggaran pendapatan atau dirancang perbelanjaan yang diperlukan lalu dirancang bagaimakah saiz anggaran pendapatan lalu apabila anggaran pendapatan tidak mencukupi maka berlakulah defisit?

3. Jawapan kepada persoalan ini dapat dilihat dalam sistem agihan zakat. Pendapatan hasil zakat telah ditetapkan saluran agihannya iaitu 8 golongan dikenali sebagai Asnaf Zakat. Sejarah praktikal Nabi saw dalam menguruskan kewangan negara menunjukkan bahawa Nabi saw tidak menetapkan terlebih dahulu berapakah keperluan fakir miskin sebagai contoh tetapi hasil zakat diagihkan berdasarkan amaun yang telah dipungut.

Ust Dato Dr Khairuddin Aman Razali at-Takiri
Rabu 18.2.2015

Sila layari www.drtakiri.blogspot.com untuk tinjauan artikel dalam pelbagai isu negara

No comments:

Post a Comment