Wednesday 14 November 2018

Pendapatan Rakyat Rendah : Mengkaji Semula Definisi Miskin

Pendapatan Rakyat Rendah : Mengkaji Semula Definisi Miskin
Oleh: Zulhafeez Ahmad Zahidi

KUALA LUMPUR: Pada 2017 gaji median Malaysia meningkat sebanyak 8% kepada RM2,160 daripada RM2,000 pada 2016, hakikatnya pertumbuhan gaji sebenar adalah hanya 4.2% sahaja.

Ia disebabkan oleh kesan inflasi.Tidak hairanlah jika purata kadar kenaikan gaji pada 2017 juga menurun kepada 5%.

Dengan unjuran kadar inflasi semakin meningkat sehingga berakhir tahun ini, kadar pertumbuhan gaji pada 2018 dijangka sekali lagi mengalami penyusutan.

Fakta demikian telah dinyatakan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Dr Mohd Khairuddin Aman Razali dalam menyuarakan isu pendapatan rakyat.

"Persolannya, bagaimana Kerajaan menghadapai inflasi ini dalam pada masa sama melaksanakan SST bagi menggantikan GST? Sebenarnya, cukai- cukai kepengunaan inilah yang menyebabkan kadar inflasi terus berkembang.

"Kerajaan diminta agar mengkaji semula definisi miskin dan miskin tegar yang digunakan pada masa ini supaya kayu ukur baharu itu dapat menggambarkan dengan lebih realistik keadaan sebenar kemiskinan di negara ini.

"Ini kerana takrif kemiskinan yang diguna pakai pada hari ini terlalu kecil skopnya hanya melibatkan perkara berkaitan makanan dan perkhidmatan asas tertentu sahaja," tegas Khairuddin.

Beliau beranggapan, kesilapan dalam memberikan definisi yang betul mengenai kemiskinan ini telah memangsakan ramai orang miskin kerana terkeluar daripada senarai mereka yang layak menerima bantuan.

Katanya, takrif menurut Islam termasuklah membezakan di antara miskin dan fakir sewajarnya dijadikan panduan.

Maka bagi menentukan PGK pula, lima item keperluan asas wajib diperkirakan iaitu makanan, kediaman, pakaian, pengangkutan dan pendidikan.

"Kerajaan digesa supaya meneruskan dan meningkatkan elaun sara hidup nelayan kepada RM300 hingga RM500 sebulan dan menambah bantuan musim tengkujuh.

"Kerajaan juga diminta menambah subsidi padi dan menaikkan elaun untuk pesawah; menetapkan harga lantai bagi getah pada paras RM4.00 dan menaikkan paras harga getah untuk layak menerima Intensif Pengeluaran Getah (IPG).

"Malangnya, apabila Bajet 2019 tidak langsung menyentuh mengenai pendapatan para petani, peladang dan nelayan ini.

"Sedangkan golongan ini terhimpit dengan masalah hasil, perubahan cuaca dan harga pasaran sehingga menjejaskan pendapatan mereka yang sudah sedia rendah," jelasnya.

No comments:

Post a Comment