Monday, 17 August 2015

Nostalgia Pengajian Kitab di Bumi Urdun

Ketika transit di di Amman, Jordan 8 jam hari khamis 13hb Ogos 2015 lalu saya mengambil kesempatan ke bandar Amman (balad) dan kemudiannya ke Suweileh. Banyak nostalgia pengajian di luar univ ketika di Univ of Jordan 1992-1996.

Pengalaman belajar kitab fiqh Matan Abi Syuja' seorang diri dengan Syeikh Mustapha di Jabal Amman pada selasa petang selepas selesai kuliah rasmi di univ of jordan. Beliau salah seorang khatib terkenal bumi Syam yang terpaksa lari berlindung ke Jordan.

Membaca kitab Kifayatul Akhyar syarah Matan Abi Syuja' dengan Syeikh Dr Muhammad anak Syeikh Sa'iid Hawa yang sedang membuat Phd pada ketika itu.

Pengalaman membaca beberapa bab dalam kitab Nihaayatul Muhtaj berseorangan dengan Syeikh Abu Hurairah.

Sempat juga menghadiri kuliah Syeikh Hasan Thaqqaf di Amman.

Juga peluang mengikuti kelas 4-6 subjek di Fakulti Syariah secara konsistant setiap hari termasuk subjek pelajar Master seolah saya juga pelajar berdaftar rasmi sedangkan saya adalah pelajar jabatan bahasa Arab di fakulti kesusasteraan.

Antaranya kelas kendalian Dr Fadl Hasan Abbas, seorang pensyarah yang buta tetapi celik ilmunya dan pakar balagah dan tafsir. Isteri ke 3 beliau menjadi rakan sekelas saya ketika membuat master di jabatan bahasa Arab di univ Aal al-Bayt, mafraq.

Juga tidak ketinggalan kuliah guru kami Dr Solah al-Khalidi dengan pengajian kitab Nahu Matan Ajrumiyyah, Tafsir Ibnu Kathir dan kitab fiqh al-Muhazzab karya al-Syirazi. Kuliah tafsir Dr Solah Khalidi di peringkat master pada musim panas di univ of jordan juga tidak saya tinggalkan.

Saya sempat mengikuti kuliah Usul Hadis secara konsistant oleh Dr Tawalibah pada musim panas selepas beliau baru sahaja tamat pengajian Phd beliau di univ Zaitunah.

Di Irbid tempat saya menetap selepas berkahwin 1994-1999 walaupun terpaksa berulang-alik setiap hari Amman - Irbid selama 2 tahun kemudiannya Irbid ke Mafraq 1996-1999, saya sempat menghabiskan pembacaan kitab Subulusalam 3 juzuk drpd 4 juz dengan Penasihat Akademik Fakulti Syariah Univ Yarmouk di bilik beliau.

Saya juga membaca kitab Kifayatul Akhyar dengan Syeikh Muhammad, seorang Qadi di Irbid.

Juga membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nohayatul Muqtasid yang membentuk kemahiran fiqh perbandingan berasaskan dalil secara bersendirian juga dengan Dr Abdul Sattar seorang tokoh ulamak daripada Iraq yang juga merupakan anak saudara Dr Sa'di, pakar dalil bahasa dalam pengajian fiqh perbandingan yang juga merupakan penyelia saya untuk tesis master.

Bersama beberapa rakan yg lain termasuk Dr Zahazan dengan perakuan Syeikh Dr Nuh Qudah mengambil inisiatif untuk berguru dengan Syeikh Abu Saami bekas Mufti Tentera membaca kitab Fiqh Matan Minhaaj.

Ketika percutian musim panas 1993 saya ke Dimasq selama 3 bulan. Sempat menghabiskan pembacaan kitab nahu Syuzuur Zahab karya Ibnu Hisyam secara bersendirian dengan Syeikh Rusydi. Juga kitab kecil Qawaid Fiqhiyyah dengan Syeikh Muhyiddin berhampiran Jami' Abu Nur.

Di Irbid juga secara konsistant selama lebih setahun mempelajari ilmu perubatan Islam berasaskan ayat-ayat al-Quran dengan Syeikh Abu 'Aayish al-Qur'ani di Tiibah.

No comments:

Post a Comment