Saturday 11 October 2014

Intisari Bajet 2015

Pesara Kerajaan mendapat bayaran bantuan khas sebanyak RM250

Pemberian bonus sebanyak setengah bulan gaji kepada penjawat awam dengan bayaran minimum RM500

Elaun Ahli-ahli Parlimen: Ahli Dewan Negara dinaikkan kepada bersamaan antara gred 54 dan Jusa C

Elaun Ahli-ahli Parlimen: Ahli Dewan Rakyat dinaikkan elaun kepada gred bersamaan gred Jusa C

i-BR1M digantikan dengan Skim Khairat Kematian - waris penerima BR1M mendapat RM1,000

Bantuan BR1M: Individu, bawah RM2,000 mendapat RM350

Bantuan BR1M: Isi Rumah, RM3,000 - RM4,000 mendapat RM750

Bantuan BR1M: Isi rumah, bawah RM3,000 mendapat RM950

Menambahbaik Bantuan Rakyat 1Malaysia

Membaik pulih dan menyelenggara kuarters tentera, polis, guru dan kakitangan kesihatan - RM500 juta

Menurunkan harga miminum rumah Penjawat Awam 1Malaysia

Penambahbaikan had kelayakan pinjaman perumahan

Menambahbaik skim perkhidmatan awam

Pembinaan Pusat Percetakan Al-Quran di Putrajaya - RM30 juta

Mengisytiharkan tahun 2015 sebagai pemerkasaan NGO dan kesukarelawan (MyNGO) - RM50 juta

Meningkatkan RELA sebagai sebuah Jabatan dikenali sebagai Jabatan Sukarelawan Malaysia

Meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam serta pertahanan negara

Mengatasi masalah kehilangan air tidak berhasil - RM112 juta

Pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2 - RM3 bilion

Mempelbagaikan sumber bekalan melalui penerokaan air bawah tanah, penggunaan semula air terawat untuk industri dan pertanian

Menyediakan National Water Blueprint bagi mempastikan kelangsungan bekalan air di seluruh negara

Menambah 10 batang tiang lampu menjadikan dua puluh di lebih 22,000 kampung di seluruh negara - RM56 juta

Program pembangunan ekonomi, kemudahan infrastruktur dan penambahbaikan taraf hidup masyarakat Orang Asli

Meningkatkan mutu perkhidmatan udara luar bandar di Sabah dan Sarawak - RM160 juta

Program membina dan membaik pulih rumah usang - RM200 juta

Program bekalan air bersih luar bandar kepada 7,500 buah rumah - RM394 juta

Program penyambungan bekalan elektrik kepada lebih 15,000 buah rumah

P
rojek jalan luar bandar termasuk bekas jalan-jalan balak di Sabah dan Sarawak - RM943 juta

Pentaksiran sendiri ke atas keuntungan pelupusan harta tanah ditaksir

Penambahbaikan program Skim Rumah Pertamaku kendalian Cagamas

Melanjutkan pengecualian duti setem 50% ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman

Membina 12,000 unit Rumah Mesra Rakyat dan 5,000 unit Rumah Idaman Rakyat, 20,000 unit Rumah Aspirasi Rakyat

Membina 26 ribu unit rumah Program Perumahan Rakyat - RM644 juta

Membina 80 ribu unit rumah PR1MA - RM1.3 bilion

Mengukuhkan pendidikan awal kanak-kanak - RM711 juta

Menambah 5 buah Pusat Aktiviti Warga Emas menjadikan 50 buah di seluruh negara

Meningkatkan geran tahunan Majlis Kebangsaan bagi OKU kepada RM1 juta

Menaikkan kadar makanan harian 8,700 penghuni di 63 institusi Jabatan Kemajuan Masyarakat kepada RM16

Menaikkan pelepasan cukai bagi pembelian peralatan sokongan asas kepada RM6,000

Menaikkan pelepasan cukai bagi setiap anak yang OKU kepada RM6,000

Kadar bantuan bagi OKU dinaikkan

Bantuan kewangan kepada keluarga miskin, kanak-kanak, warga emas dan OKU - RM1.2 bilion

Pengagihan sebanyak 55,000 test kit denggi kepada semua klinik swasta

Mempertingkatkan program pencegahan denggi melalui kesedaran komuniti dan perolehan peralatan pencegahan

Meningkatkan pelepasan cukai sehingga RM6,000 setahun ke atas perbelanjaan perubatan penyakit serius

Mempertingkatkan kemudahan perkhidmatan hemodalisis

Menempatkan 30 orang doktor perubatan di 30 Klinik 1Malaysia

Menambah 30 Klinik 1Malaysia dan membina sebuah Klinik Kesihatan di Cyberjaya

Membina 20 Klinik Kesihatan antaranya Klinik Kesihatan di Kuala Lipis, Pahang

Membina dua buah hospital; Hospital Dungun di Terengganu dan Hospital Seri Iskandar di Perak

Meningkatkan Perkhidmatan Kesihatan Kepada Rakyat

Bantuan kepada pekebun kecil kelapa sawit

Bantuan kepada pekebun kecil getah

Menambahbaik Perkhidmatan Bas Berhenti-henti di beberapa ibu negeri melalui sistem kontrak dengan syarikat bas

Perkhidmatan Electric Train Serv
ice Ipoh-Butterworth bermula April 2015

Menyediakan perkhidmatan bas antara bandar kepada penduduk yang menetap di luar tetapi bekerja di KL

Memperkukuhkan mekanisme pemantauan harga

Mewujudkan dan memberi peruntukan kepada kumpulan pemantau harga atau price watch team

Projek Khas Perumahan Nelayan bagi membaik pulih dan membina rumah nelayan - RM250 juta

Memasang Automatic Identification System ke atas bot-bot nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan - RM27 juta

Meningkatkan pengeluaran akuakultur ternakan ikan, kupang dan tiram dalam sangkar - RM60 juta

Pemberian elaun bagi seramai 44,000 nelayan darat sepenuh masa sebanyak RM200 sebulan - RM313 juta

Menaikkan elaun sara hidup nelayan

Pembangunan dan Kebajikan Nelayan

Mempergiatkan 4 Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu yang melibatkan kawasan tanaman padi

Pemberian geran pemadanan RM100 juta kepada Lembaga Pertubuhan Peladang

Program lelongan sayur-sayuran berkualiti dengan harga berpatutan setiap minggu di 85 lokasi FAMA dan pasar tani

Pembukaan 65 buah Pasar Tani Kekal dan 50 buah Pasar Ikan yang beroperasi setiap hari

Memperkukuh Rantaian Bekalan Makanan

Program Baucer Buku 1Malaysia dengan kadar bantuan RM250 seorang

Bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah rendah dan menengah

Mengisytiharkan Hari Sukan Negara disambut pada hari Sabtu pertama dalam bulan November setiap tahun

Pelaksanaan Blueprint Sukan Negara (Sporting Nation) - RM103 juta

Memudahkan akses kepada pinjaman perumahan (rumah pertama) melalui Skim Perumahan Belia

1Malaysia Youth City - RM100 juta

Meningkatkan keupayaan dan kemahiran belia melalui Program Transformasi IKBN dan Program Coding Bootcamp

Melaksanakan Program Agropreneur Muda

Menggilap bakat keusahawanan di kalangan belia melaui Program MaGIC, SME Bank dan Agro Bank

Mempergiatkan program kesukarelawan belia melalui 1M4U dan memperkenalkan MyCorp - RM10 juta

Memperkenalkan program Akademi Kepimpinan Belia untuk mengasah bakat kepiminan di kalangan belia

Mengukuhkan aspek kepimpinan belia melalui Pro
gram Felo Perdana, Parlimen Belia Malaysia dan Anugerah Remaja Perdana Malaysia

Mengkaji semula Program Latihan Khidmat Negara dan memperkenalkan satu konsep baru

Melancarkan Pelan Transformasi Belia Negara - RM320 juta

Menggalakkan penubuhan lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak di premis pejabat swasta

Menambah baik kemudahan cuti menjaga anak

Menyuntik semangat keusahawanan di kalangan wanita melalui peruntukan khusus usahawan wanita India - RM30 juta

Meningkatkan aspek keselamatan wanita

Program Women Career Comeback - Program latihan untuk wanita profesional kembali ke pasaran pekerjaan

1Malaysia Support for Housewife - Menambah baik peluang wanita untuk kembali ke pasaran kerja

Memperkukuh Program Pengarah Wanita - Sasaran 30% penglibatan wanita

Menyeimbangkan harga barang keperluan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak

Memperkukuh Rantaian Bekalan Makanan di Sabah dan Sarawak melalui pemberian subsidi padi bukit - RM70 juta

Penempatan semula perkampungan air di Semporna dan Sandakan secara berperingkat

Menambahbaik kelengkapan operasi pertahanan dan keselamatan

Memperkukuhkan keselamatan di kawasan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah (ESSZONE)

Program meningkatkan akses kesihatan Sabah dan Sarawak

1 buah mini UTC dan RTC masing-masing dibuka di Sabah dan Sarawak

Pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo sepanjang 1,663km - RM27 bilion

Membangunkan Modal Insan Bumiputera

Kemudahan pembiayaan dan kredit kepada PKS Bumiputera

Memperluaskan program carve-out and compete secara meritokrasi meliputi projek Kerajaan dan penswastaan

Memperkenalkan program pre-eksport untuk syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi

Memperluaskan Program Skim Usahawan Permulaan Bumiputera ke Sabah dan Sarawak - RM30 juta

Memperkukuh peranan Institut Keusahawanan Negara sebagai pusat kecemerlangan keusahawanan Bumiputera

Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam anak Syarikat Berkaitan Kerajaan melaluin EKUINAS - RM600 juta

Startup Work Pass untuk Usahawan ekspatriat Start-Up

Mengoptimumkan kapasiti latihan double
shift bagi program sepenuh masa ke atas 176 kursus - RM570 juta

Globally Recognised Industry and Professional Certification (1MalaysiaGRIP) - RM300 juta

Galakan potongan dua kali cukai kepada syarikat yang melaksanakan Skim Latihan 1Malaysia

Latihan teknikal dan bantuan pendidikan kepada golongan belia India - RM30 juta

Sistem Insurans Pekerjaan Sistem

Akta Kerja 1955 dan akta perburuhan yang berkaitan dikaji semula

Mensejahterakan Golongan Pekerja

Program meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris kepada graduan

Program Industry Academia Collaboration - RM30 juta

Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan

Geran Sepadan Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i)

Diskaun 20% kepada peminjam yang membuat penyelesaian secara sekaligus

Rebat 10% kepada peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman secara berterusan selama 12 bulan

Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Meneruskan program MyBrain15 dengan sasaran menghasilkan 60,000 pemegang PhD menjelang tahun 2023

Tajaan pelajaran kepada setiap pelajar yang layak ke peringkat pengajian tinggi

Menaja Pelajaran

Pembayaran kos bil elektrik dan air kepada semua sekolah jenis kebangsaan di bawah kementerian dengan siling RM5,000 sebulan

Penyelenggaraan fasiliti dalam aspek keselamatan dan persekitaran pembelajaran - RM800 juta

Membangunkan dan Menyelenggara Fasiliti Pendidikan

Galakan cukai kepada syarikat swasta bagi melahirkan tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran

Program Transformasi Vokasional dan Teknik (TEVT) - RM1.2 bilion

Mengarus Perdana Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Program Sekolah Amanah - RM10 juta

Mengupaya Program Sekolah Amanah dan Pembinaan Sekolah Baru

Program Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah dan Rakan Peningkatan Sekolah - RM250 juta

Memantapkan Profesionalisme Perguruan dan Prestasi Sekolah

Mengupaya Modal Insan dan Keusahawanan

Peruntukan sebanyak RM356 juta

Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)

Langkah merasionalisasi subsidi dilaksanakan secara berperingkat

Rasionalisasi Subsidi
6. Insentif & bantuan kepada peniaga berikutan pelaksanaan GST

5. Kadar cukai pendapatan syarikat, syarikat kecil & sederhana serta kadar cukai koperasi

4. Penstrukturan semula cukai pendapatan individu bagi tahun taksiran 2015

3. Pelepasan GST ke atas penjualan runcit minyak petrol RON95, diesel dan LPG

2. Kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST dinaikkan daripada 200 kepada 300 unit pertama

1. Peluasan skop barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan GST

Melaksanakan Cukai Barang dan Perkhidmatan

Peningkatan aktiviti R&D

Pembangunan Inovasi dan Pengkomersilan

5. Pembiayaan Perniagaan kepada Usahawan PKS

4. Pembiayaan perniagaan oleh TEKUN - Tambahan dana RM500 juta

3. Memperkenal Skim Pinjaman Mudah Automasi & Pemodenan PKS - RM80 juta

2. Melaksanakan Business Accelerator Programme - RM10 juta (SME Corp)

1. Melaksanakan Program SME Investment Partner - RM375 untuk lima tahun

Membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana:

Menganjurkan 'Malaysia - Year of Festivals 2015' - RM316 juta

Merancak Industri Pelancongan

Pembinaan 1,000 menara pencawang telekomunikasi dan pembinaan kabel dasar laut - RM2.7 bilion

Meningkatkan Keupayaan Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi

Mewujudkan Dana Industri Kandungan Digital bagi memajukan industri kreatif - RM100 juta

Merancakkan Industri Kreatif

9. Dana pinjaman Sustainable Mobility Fund untuk industri pembuatan kenderaan elektrik di Malaysia - RM70 juta

8. Pengerang Integrated Petroleum Complex - RM69 bilion

7. Pembinaan Projek LRT3 yang akan menghubungkan Bandar Utama, Shah Alam dan Klang - RM9 bilion

6. Pembinaan MRT Jajaran Kedua dari Selayang ke Putrajaya - RM23 bilion

5. Menaik taraf landasan keretapi sektor Pantai Timur - RM150 juta

4. Membina Lebuh Raya Lingkaran Luar Kuala Lumpur - Hubungan Timur - RM1.6 bilion

3. Membina Lebuh Raya Damansara - Shah Alam - RM4.2 bilion

2. Membina Lebuh Raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting - RM5 bilion

1. Membina Lebuh Raya Sungai Besi - Ulu Klang - RM5.3 bilion

Beberapa projek infrastruktur akan di
laksanakan:

Merancak Pelaburan Awam dan Swasta

Meningkatkan produktiviti melalui proses automasi sektor perkilangan

Elaun Modal Bagi Peningkatan Proses Automasi oleh Industri Berintensif Buruh

Galakan pengurusan kawasan perindustrian

Insentif Untuk Pengurusan Kawasan Perindustrian

Menambahbaik pakej insentif khas di bawah Koridor-koridor Ekonomi merangkumi lebih banyak kawasan

Memastikan Pertumbuhan Wilayah Yang Seimbang dan Inklusif

Penubuhan Kelab Protection & Indemnity Malaysia di bawah Exim Bank

Menggalakkan Industri Perkapalan Tempatan

Potongan cukai bagi menerbitkan sukuk berasaskan prinsip Ijarah dan Wakalah dilanjutkan tiga tahun lagi

Potongan cukai bagi perbelanjaan menerbitkan sukuk Ijarah dan Wakalah dilanjutkan sehingga 2018

Pelabur individu diberi pengecualian cukai pendapatan selama tiga tahun berturut-turut

Mencadangkan Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Terbitan Pelaburan Kerajaan diuruskan dalam ETBS

Memperkenalkan Platform Akaun Pelaburan - RM150 juta

Memperkukuhkan Pasaran Kewangan Islam

Kelima: Mengukuhkan Skim Pembangunan Francais di bawah KPDNKK - RM20 juta

Keempat: Memperkenal semula Dana Perkhidmatan Eksport - Dana RM300 juta

Ketiga: Menwujudkan Research Incentive Scheme for Enterprise - RM10 juta

Kedua: Mewujudkan Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan - RM5 bilion

Pertama: Melaksanakan Blueprint Sektor Perkhidmatan

Sasaran sumbangan 60% kepada KDNK pada 2020 daripada 55% pada 2013

Memperkukuhkan Pertumbuhan Ekonomi dengan merancakkan sektor perkhidmatan

Strategi Utama: 7. Mensejahtera Rakyat

Strategi Utama: 6. Membangun Program Transformasi Belia Negara

Strategi Utama: 5. Memartabat Peranan Wanita

Strategi Utama: 4. Memperkasa Agenda Bumiputera

Strategi Utama: 3. Mengupaya Modal Insan dan Keusahawanan

Strategi Utama: 2. Memantap Tadbir Urus Fiskal

Strategi Utama: 1. Memperkukuh Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2015, kutipan hasil Kerajaan Persekutuan diunjurkan RM235.2 bilion

Di bawah peruntukan pembangunan, sektor ekonomi menerima agihan tertinggi RM29.3 bilion

Di ba
wah peruntukan mengurus, RM65.6 bilion adalah untuk Emolumen, RM38.1 bilion untuk Perkhidmatan dan Bekalan

Sejumlah RM273.9 bilion diperuntukkan untuk 2015, peningkatan sebanyak RM9.8 bilion berbanding 2014

Tema Bajet 2015: Ekonomi Keperluan Rakyat dengan tujuh teras utama

Ikuti siaran langsung pembentangan #Bajet2015 oleh @NajibRazak hari ini bermula jam 4 petang di Astro AWANI

Adalah salah kita serahkan beban hutang kepada generasi akan datang. Kita mesti wariskan ekonomi yang lebih kukuh - Najib Razak

Kerajaan mesti melakukan sesuatu yang tepat untuk ekonomi Malaysia, bukan yang popular - Najib Razak

Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) akan diteruskan kerana bantuan itu sebahagian dari manifesto kerajaan - Najib Razak

Pengurangan defisit kerajaan secara berterusan penting bagi memastikan bajet seimbang menjelang 2020 - Najib Razak

Kerajaan berusaha memastikan kemajuan ekonomi seiring dengan kesejahteraan rakyat - Najib Razak

No comments:

Post a Comment