Thursday 7 February 2013

Kita Berada Bersama Golongan Mana di Dunia dan di Akhirat?

Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada sahabat Nabi saw bernama Khuraim bin Faatik al-Asadi: Manusia empat golongan dan amalan pula enam jenis. Ada manusia yang dilapangkan untuknya di dunia dan di akhirat. Ada manusia yang dilapangkan di dunia dan disempitkan untuknya di Akhirat. Ada yang disempitkan di dunia dan dilapangkan di Akhirat dan ada yang menjadi celaka di dunia dan di akhirat..... Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan Nasaei.

saudara semua, kita berada di golongan mana?

No comments:

Post a Comment