Thursday 19 November 2015

PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2016 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI Khamis 19hb Oktober 2015

PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2016 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
Khamis 19hb Oktober 2015

Antara isi perbahasan saya di Peringkat Jawatankuasa Bekalan B21 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

131300 Tekun
Berapa bilangan penerima TEKUN di Parlimen Kuala Nerus?
Sejauh mana pemantauan dibuat terhadap perniagaan yang mereka uruskan dari sudut pembangunan perniagaan, peningkatan pemasaran dan adakah Kementerian mempunyai pegawai yang mencukupi untuk memantau dan membantu penerima untuk berjaya dalam perniagaan mereka berasaskan konsep mentor menti?

100100 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Berapa bilangan nelayan Parlimen Kuala Nerus yang telah mengikuti sebarang kursus di LKIM pada tahun 2014?

27400 Pembangunan Usahawan Nelayan

Apa perancangan kerajaan untuk membangunkan industri keropok lekor di Seberang Takir dan Mengabang Telipot?
Berapa ramai usahawan keropok yang berdaftar dengan kementerian?
Bagaimana perancangan kementerian bagi membantu pemasaran produk ke peringkat antarabangsa?

Butiran 140100 Elaun Sara Hidup Nelayan

Berapa bilangan Nelayan di Parlimen Kuala Nerus yang mendapat elaun ini berdasarkan pecahan 4 DUN dan berapa jumlah amaun yang telah diperuntukkan?
Adakah pemutihan dari semasa ke semasa dibuat memndangkan sebahagian nelayan ada yang telah beralih kepada kerja-kerja boroh yang lain?

Bagaimana saya sebagai Ahli Parlimen boleh berperanan untuk memastikan tidak ada nelayan yang tertinggal daripada mendapat elaun disebabkan sentimen politik?

Adakah kajian dibuat sejauh mana kejayaan dasar pemberian elaun ini membantu nelayan?

Butiran 04700 Pembangunan Industri Padi

Berapa hektar tanah padi di Parlimen Kuala Nerus dan berapa hektarkah yang terbiar tidak diusahakan?
Apakah yang dilakukan oleh kerajaan untuk meransang anak-anak muda melibatkan diri dalam mengusahakan sawah padi?

Butiran 10710 Pembangunan Industri Lembu Daging

Berapa bilangan usahawan dalam bidang ini di Parlimen Kuala Nerus dan sejauh mana kejayaan program pembangunan penternak lembu ini mencapai sasaran?

JAWAPAN MENTERI
Menteri tidak menjawab kesemua soalan. Antara yang dijawab ialah
1. Penerima TEKUN di kawasan Kuala Nerus ialah 3754 orang dengan amaun pembiayaan RM40.6 juta berakhir 31 oktober 2015. Sebanyak RM25.5 juta telah dikutip kembali.
2. Bilangan nelayan Kuala Nerus yang menerima elaun ialah 2033 orang nelayan/.
3. penternak lembu daging Kuala nerus seramai 212 orang.

disediakan oleh
YB Dato' Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali at-Takiri
Ahli Parlimen Kuala Nerus

No comments:

Post a Comment