Thursday 29 January 2015

HUMAN RIGHT DAN LIBERAL ISU SEBENAR KES ROTAN

HUMAN RIGHT DAN LIBERAL ISU SEBENAR KES ROTAN

Isu rotan menjadi isu panas sehari dua ini berikutan cadangan yang dikatakan dari pihak tertentu untuk memperkenalkan undang-undang mengambil tindakan terhadap mereka yang menggunakan rotan terhadap kanak-kanak, termasuk anak mereka sendiri. Hal ini dipercayai berikutan tuntutan United Nations Convention on the Rights of the Child (UNICEF) iaitu sebuah badan di bawah PBB yang menumpukan kepada hak kanak-kanak, yang menggesa Malaysia agar mengikuti ke semua peruntukan (article) di dalam Convension Right of Child (CRC). Walau pun rotan tidak disebut secara khusus di dalam CRC tetapi secara tidak langsung CRC melindungi hak kanak-kanak dari dianiaya termasuklah dari dirotan. Oleh sebab itu, apabila Malaysia digesa untuk memenuhi CRC, rotan merupakan antara isu yang menjadi panas kerana Malaysia khasnya orang Islam terikat dengan ajaran Islam.

Pada tahun 1995, Malaysia telah menandatangani CRC walau bagaimanapun tidak semua articles dalam CRC itu Malaysia ikut. Pada tahun 2001, Malaysia memperkenalkan Akta Kanak-kanak 2001 bagi menggantikan 3 akta lain iaitu Juvenile Court Act 1947, the Women and Young Girls protection Act 1973, and the Child Protection Act 1991. Secara khususnya akta yang baru ini diperkenalkan untuk memenuhi tuntutan CRC di bawah the United Nations Convention on the Rights of the Child. Ia telah pun menyebut secara jelas tentang segala bentuk seksual, fizikal, emosi, dan pengabaian dan jelas mengenai pelbagai bentuk penderaan dan apa yang tidak boleh bertolak ansur dalam sistem undang-undang.

Pada 2009, kerajaan memperkenalkan the National Child Policy/National Policy for Children and its Plan of Action on the General Principles of the CRC. Pada tahun yang sama, kerajaan turut memperkenalkan the National Child Protection Policy and the National Plan of Action for Child Protection yang secara khususnya menumpukan kepada meningkatkan kesedaran dan komitment semua pihak kepada penjagaan kanak-kanak. Pada 2010, Malaysia telah memberikan persetujuan terhadap beberapa lagi artikel dalam CRC namun Malaysia masih lagi mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengikuti beberapa articles dalam CRC. Beberapa articles itu masih lagi bercanggah dengan undang-undang sivil dan undang-undang Islam di Malaysia.

Cubaan menerima gesaan agar memenuhi semua tuntutan CRS dilihat sesuatu yang mengancam  agama, budaya dan sistem nilai yang terdapat dalam negara ini. CRC merupakan suatu convenvion yang menyediakan suatu panduan yang terlalu liberal dan sangat demokratik untuk menjaga hak kanak-kanak.

Adakah Malaysia ke arah mengadaptasikan CRC? Bersediakah kita?

Dr. Muhamad Faisal Ashaari
UKM

http://myfaisalonline.blogspot.com/2015/01/human-right-dan-liberal-isu-sebenar-kes.html

Panduan Merotan Menurut Hadis.
http://myfaisalonline.blogspot.com/2015/01/merotan-anak-menurut-hadis.html

No comments:

Post a Comment